شرکت ایجاد فرهنگ مدیریت آینده (ایفما) با همکاری گروهی از متخصصین رشته های مدیریت و مهندسی با سابقه فعالیت چندین ساله مدیران خود در خدمات طراحی، مشاوره، اجرا و مدیریت بهره برداری از ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، شهرک های صنعتی و نظامی و …. با تمرکز بر حوزه حائز اهمیت مدیریت ساخته هاFacility Management  مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت با دارابودن امکانات فیزیکی کافی و نیروی انسانی متخصص و متعهد آماده ارائه خدمات تخصصی، مشاوره، برنامه ریزی و اجرا، تدوین منشور ساخته ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آموزش مدیران و پرسنل، ارزیابی عملکردی و کیفی در کلیه پروژه های اجرایی کشور می باشد. امید است تا با همکاری فیمابین گامی موثر در راستای مدیریت موفق بهره برداری و نگهداری، کنترل منابع مالی، مدیریت انرژی، حفظ منابع و امکانات و افزایش عمر مفید ساخته ها برای نسل حاضر و آینده گامی موثر برداریم.

پیام مدیرعامل شرکت

ما معتقدیم شرکت ایجاد فرهنگ مدیریت آینده بعنوان بزرگترین مرجع تخصصی مدیریت ساخته های کشور ماموریت اساسی خود را در راستای دستیابی تحقق اهداف خود توجه به توانمندی های شرکتی با بالاترین بازدهی در بلندمدت و ایجاد رویه های منطبق بر اصول حاکمیت شرکت، که زمینه ساز بکارگیری نیروهای توانمند با تاکید بر جذب نخبگان و توسعه مدیریت بعنوان اساسی ترین ارزش های سازمانی بنا نهاده است. برای تحقق چنین رویکردی با تقویت شرکت نوآور ودانش بنیان خود می توانیم پویایی را به صورت جریانی مستمر در فعالیت های گروه ایفما شاهد باشيم. عظمت و سرافرازی ایران اسلامي و عزت، رفاه و آینده کشورمان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

مدیریت ساخته ها چیست ؟

مدیریت ساخته ها حرفه ای است که شامل زیرسیستم های متعددی برای اطمینان از قابلیت، راحتی، ایمنی و کارایی محیط با استفاده از یکپارچه سازی افراد، فضاها، فرآیند و فناوری است. این زیرسیستم ها عبارتند از:
مدیریت بهره برداری و نگهداری
مدیریت مقابله با شرایط اضطراری و بحران و استمرار کسب و کار
مدیریت دارائی های فیزیکی و فروش
پایداری محیطی و مدیریت انرژی
امور مالی و کسب و کار
مدیریت ارتباطات
مدیریت عوامل انسانی
مدیریت رهبری و استراتژی
مدیریت عملکرد و کیفیت
مدیریت و مهندسی ارزش
مدیریت فناوری

بکارگیری دانش مدیریت ساخته ها منجر به بهره مندی از مزایای ذیل خواهد شد:

افزایش رضایتمندی تمامی ذینفعان از کارفرما تا بهره برداران و مخاطبان پروژه

صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری ضمن آینده نگری بمنظور تامین هزینه های آتی

افزایش ایمنی، پایداری و تاب آوری ساخته ها در شرایط اضطراری و بحران

بهبود مستمر شرایط محیطی و کسب و کار

ارتقای عملکرد تا بالاترین میزان ممکن در حفظ کیفیت اجزای ساخته ها

رعایت و انطباق کامل با قوانین جاری کشور و مورد نیاز در شرایط کنونی تحریم های اقتصادی

ایجاد تصویری سبز و فناورانه منطبق با رویکردهای روز دنیا

کاهش هزینه های انرژی، مراقبت ایمنی، بهداشتی، امنیتی و  محیط زیست

ارزش های محوری

 شفافيت در اهداف، برنامه‌ها، مباني تصميمات، منابع و مصارف براي همه ذينفعان

 مدیریت و کاهش مصرف انرژی و تلاش در اجرای رویکردهای سبز جهانی

قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان

تاکيد بر شايسته سالاري با محوریت بکارگيري ابزارهاي شايسته

حرکت در راستاي منافع ملي و همسو با جهت گيري برنامه توسعه پایدار کشور

کمک به افزایش عمر ساخته ها و حفظ منابع برای نسل های آینده

ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفه‌اي

بهره‌گيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد ذینفعان

منشور اخلاقی 

یکپارچگی
اعتماد
متعهد بودن
اصالت
مسئولیت
شروع دوباره

مهارت
کارشناس جهانی
پیشرفت و گسترش
متمایز
مشتری مدار
اعتبار

سرگرم کننده
خود جوش
روحیه تیمی
آنالیز عناصر اصلی
کمترین نمایش
لذت بخش
خلاقیت
سرافرازی

رشد
مشارکت
انجمن
هوشمندانه
انگیزش
تحول
سرمایه

کمال گرایی
الهام
انرژی مثبت
نیروبخش
خود شکوفایی

شفاف سازی
اعتماد سازی
رضایتمندی
انتقاد پذیری
اطلاع رسانی

Call Now Button
× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟