تعریف ساختمان

 

بنائی است که به وسیله دیوار از دیگر بناهای همجوار خود ، یک بنای مستقل و مجزا را تشکیل میدهد.

شامل یک یا چند اتاق و یا هر نوع فضای مسقف دیگر می باشد که بمنظور سکونت، کسب و یا                            استفاده توآم و یا دیگر مقاصد ساخته شده باشد.

منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودی و خروجی مستقل به گذرگاه عمومی و منظور از جدا بودن                     وداشتن دیوارهای خارجی مشترک یا مستقل است.

امنیت و رفاه ساختمان

برگزاری جلسات

مدیریت اسناد و مدارک

مدیریت هزینه

مدیریت پرسنل اجرایی

نگهداری و تعمیرات

Call Now Button
× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟